Sede electrónica Concello de Negreira

19:00:17 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades deportivas xestionadas por cada corporación municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de inscrición en actividades deportivas.
  • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
  • Declaración Firmada de que non teñen ningún impedimento físico ou de enfermidade que lle impida a práctica do deporte.
  • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
  • Autorización uso de fotografias.  (Formulario Consentimiento Menores)
  • Xustificante de pago de taxas/prezo público segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades deportivas.

Unidade tramitadora: Delegación, Cultura e Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Delegación, Cultura e Deportes.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
Inmediato por orde de inscrición.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.