Sede electrónica Concello de Negreira

18:42:11 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en aula de actividades

O procedemento pretende xestionar as solicitudes de inscrición nas aulas de actividades do Concello, ben sexa para as diversas actividades de índole cultural organizadas, ben para as actividades da aula de informática.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiiza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de inscrición en actividades.
  • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
  • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
  • Autorización uso de fotografias.  (ver formulario consentimiento menores).
  • Xustificante de pago de taxas/prezo público de inscrición segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Solicitude de inscrición en aula de actividades (informáticas, culturais, etc).

Unidade tramitadora: Delegación, Cultura e Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Delegación, Cultura e Deportes.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de execución:
Inmediato por orde de inscrición.

Taxas/impostos: Diferentes segundo a actividade (entre 20 € e 50 €).

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                       Presencial.